Lütfen Türkçe Versiyon için Tıklayınız >>>  Please Click for English Version >>>
iFTi Psikoterapi
Ana Sayfa Psikoterapi Hizmetleri Makaleler Çalışanlar Linkler Duyurular İletişim
Çocuğun Davranış Problemleri ile Ebeveyn Çatışması Algılayışı Arasındaki İlişki
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Bu çalışmada, çocuğun davranış problemleriyle ebeveyn çatışmasını algılayışı arasında ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca; çocuğun davranış problemlerini değerlendirmede ebeveynler ile öğretmenler arasında bir ilişki olup olmadığı ve çocuğun davranış problemleri ile ebeveyn çatışmasını algılayışı arasındaki ilişki; yaş, cinsiyet, başarı durumu gibi farklı değişkenler açısından incelenmiştir.

Örneklem, klinik düzeyde bir sorunu tanımlanmamış, 9-12 yaşları arasındaki, 79’u kız, 65’i erkek 144 çocuk ile bu çocukların sınıf öğretmenleri ve ebeveynlerinden birini içermektedir.

Katılımcılar, çeşitli sosyo-ekonomik seviyede olan, İstanbul’daki Devlet İlköğretim Okulları’ndan ve yine İstanbul’daki Özel İlköğretim Okullar’ından random olarak seçilmiştir. Çocuklara, demografik bilgileri içeren Kişisel Bilgi Formu ile CPIC (Çocukların Evlilik Çatışmasını Algısı Ölçeği); ebeveynlere CBCL (4-18 Yaş Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği) ve sınıf öğretmenlerine TRF (Öğretmen Bilgi Formu) uygulanmıştır.

Yapılan bu çalışmaya göre; çocukların davranış problemleri ile çocuğun ebeveyn çatışmasını algılayışı arasında 0.05 düzeyinde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Çocukların ebeveyn çatışmasını yüksek düzeyde algılaması, davranış problemlerine sahip olma olasılıklarını arttırmaktadır.

 

Email listemize üye olarak, Psikoterapi ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz...
Email:
Copyright © 2009 İfti Psikoterapi